ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο


+357 22481701

Διεύθυνση

Κιλκίς 30Β, Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών, Λευκωσία, Κύπρος, T.K. 2234

Τηλεομοιότυπο (FAX)

+357 22815389